پست الكترونيكي:

اعضا هيئت مديره ها تا كنون


      

اولین هیئت مدیره : 72.2.20
اعضای اصلی : ابوالفضل انگشت باف – عبدالصمد کمبی نژادیان – حسین ابوطالبی – محسن قدمی – غلامعلی ضرابی
اعضای علی البدل : هاشم افسریان محصل – حسین احمدی
بازرسان اصلی و علی البدل : فریدون بیدگلی مقدم – کیومرث منصوری
با توجه به موادی از قانون تجارت و به منظور جلوگیری از بروز شبهه در امر معاملات با " هما " ، هیئت مدیره دسته جمعی استعفا دادند تا هیئت مدیره جدید از میان بازنشسته های " هما " انتخاب شوند. مجتمع عمومی فوق العاده در تاریخ 72.9.4 پس از قبول استعفا انتخابات جدید به عمل آورد.

        

دومین هیئت مدیره : 72.9.4
اعضای اصلی : عبدلصمد کعبی نژادیان – غلامعلی ضرابی – هام افسریان محصل – ژوبین شکوهیان – محمد فاکری
اعضای علی البدل : منوچهر رضایی – جهانگیر قاضی عسگر
بازرسان اصلی و علی البدل : بهرام داود سهیدزاده – محمد هادی سلیانی

سومین هیئت مدیره : 74.7.21
اعضای اصلی : فریدون ستوده – محمد هادی سلیانی – حمید شاکری – عبدالحمید پژند – جلیل سلطانی
اعضای علی البدل : مصطفی خداخواه – غلامرضا معروفی
بازرسان اصلی و علی البدل : بهروز فولاد اول – بهرام داو سعید زاده

چهارمین هیئت مدیره : 77.7.8
اعضای اصلی : ژوبین شکوهیان – محمد هادی سلیانی – حمید شاکری – عبدالحمید پژند – جلیل سلطانی
اعضای علی البدل : عبدالحمید پزند – علی اکبر آقاصفری
بازرسان اصلی و علی البدل : فریدون کشاورز – جعفر اسکندری پور

پنجمین هیئت مدیره : 79.5.20
اعضای اصلی : حمید شاکری – ژوبین شکوهیان – محمد هادی سلیانی – محمد فاکری – نادره مجیری
اعضای علی البدل : محمدرضا احمدی – مصطفی دوستدار محمدی
بازرسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – محمد علی پرویز جلالی

ششمین هیئت مدیره : 82.5.25
اعضای اصلی : محمد هادی سلیانی – محمدرضا احمدی – بهرام داود سعیدزاده – مصطفی دوستدار محمدی – منصور پیروزفر
اعضای علی البدل : نادره مجیری – حمید شاکری
بارسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – سیداحمد امینی

هفتمین هیئت مدیره : 85.5.19
اعضای اصلی : محمدرضا احمدی – محمد هادی سلیانی – بهرام داود سعیدزاده – مصطفی دوستدارمحمدی – منصور پیروزفر
اعضای علی البدل : محمود دماوندی – داود بیکیان
بازرسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – محمد جعفری
توضیح : پس از در گذشت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره (مرحوم بهرام داود سعیدزاده) آقای محمود دماوندی ، علی البدل اول بجای ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی و در مجمع عمومی 1/6/86 آقای محمد جعفری به عنوان عضو علی البدل برگزیده شدند.

هشتمين هیئت مدیره :88.7.2
اعضای اصلی : حسين ابوطالبي – حسين احمدي - حشمت اله رضائي–  احمد رازقي - امير توانا 
اعضای علی البدل : منوچهر رضائي -  محمد جعفري
بازرسان اصلی و علی البدل : علي اكبر آقا صفري - نصراله اسماعيل پور 

                                 

نهمین هیپت مدیره : 90.04.

اعضای اصلی : حسین ابوطالبی -  حسین احمدی - حشمت اله رضایی -  ناصر هاشمیان - امیر توانا

اعضای علی البدل :

بازرسان اصلی و علی البدل : شركت ارقام پژوهان دقيق

                        
دفعات بازديد: 1469 / تعداد بازديدكنندگان: 1261
نظرسنجي
شركت همايار در راستاي افزايش كيفيت خدمات خود اقدام به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت (براساس استاندارد ISO9001-2008 ) نموده ، لطفانظرخود را اعلام نمائيد.
افزايش اعتبار نام شركت
تغيير ساختار فعلي اداري
افزايش درآمد شركت
هيچ تفاوتي براي شركت ندارد
افزايش هزينهمشاهـده نتـايج
صفحه اصلی English تماس با ما مبانی تاسيس درباره ما