پست الكترونيكي:

اعضا هيات مديره ها تا كنون


      

اولین هيات مدیره : 72.2.20
اعضای اصلی : ابوالفضل انگشت باف – عبدالصمد کمبی نژادیان – حسین ابوطالبی – محسن قدمی – غلامعلی ضرابی
اعضای علی البدل : هاشم افسریان محصل – حسین احمدی
بازرسان اصلی و علی البدل : فریدون بیدگلی مقدم – کیومرث منصوری
با توجه به موادی از قانون تجارت و به منظور جلوگیری از بروز شبهه در امر معاملات با " هما " ، هیئت مدیره دسته جمعی استعفا دادند تا هیئت مدیره جدید از میان بازنشسته های " هما " انتخاب شوند. مجتمع عمومی فوق العاده در تاریخ 72.9.4 پس از قبول استعفا انتخابات جدید به عمل آورد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

دومین هيات مدیره : 72.9.4
اعضای اصلی : عبدلصمد کعبی نژادیان – غلامعلی ضرابی – هام افسریان محصل – ژوبین شکوهیان – محمد فاکری
اعضای علی البدل : منوچهر رضایی – جهانگیر قاضی عسگر
بازرسان اصلی و علی البدل : بهرام داود سهیدزاده – محمد هادی سلیانی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سومین هيات مدیره : 74.7.21
اعضای اصلی : فریدون ستوده – محمد هادی سلیانی – حمید شاکری – عبدالحمید پژند – جلیل سلطانی
اعضای علی البدل : مصطفی خداخواه – غلامرضا معروفی
بازرسان اصلی و علی البدل : بهروز فولاد اول – بهرام داو سعید زاده
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارمین هيات مدیره : 77.7.8
اعضای اصلی : ژوبین شکوهیان – محمد هادی سلیانی – حمید شاکری – عبدالحمید پژند – جلیل سلطانی
اعضای علی البدل : عبدالحمید پزند – علی اکبر آقاصفری
بازرسان اصلی و علی البدل : فریدون کشاورز – جعفر اسکندری پور
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پنجمین هيات مدیره : 79.5.20
اعضای اصلی : حمید شاکری – ژوبین شکوهیان – محمد هادی سلیانی – محمد فاکری – نادره مجیری
اعضای علی البدل : محمدرضا احمدی – مصطفی دوستدار محمدی
بازرسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – محمد علی پرویز جلالی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ششمین هيات مدیره : 82.5.25
اعضای اصلی : محمد هادی سلیانی – محمدرضا احمدی – بهرام داود سعیدزاده – مصطفی دوستدار محمدی – منصور پیروزفر
اعضای علی البدل : نادره مجیری – حمید شاکری
بارسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – سیداحمد امینی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هفتمین هيات مدیره : 85.5.19
اعضای اصلی : محمدرضا احمدی – محمد هادی سلیانی – بهرام داود سعیدزاده – مصطفی دوستدارمحمدی – منصور پیروزفر
اعضای علی البدل : محمود دماوندی – داود بیکیان
بازرسان اصلی و علی البدل : منصور علی کیا – محمد جعفری
توضیح : پس از در گذشت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره (مرحوم بهرام داود سعیدزاده) آقای محمود دماوندی ، علی البدل اول بجای ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی و در مجمع عمومی 1/6/86 آقای محمد جعفری به عنوان عضو علی البدل برگزیده شدند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هشتمين هيات مدیره :88.7.2
اعضای اصلی : حسين ابوطالبي – حسين احمدي - حشمت اله رضائي–  احمد رازقي - امير توانا 
اعضای علی البدل : منوچهر رضائي -  محمد جعفري
بازرسان اصلی و علی البدل : علي اكبر آقا صفري - نصراله اسماعيل پور 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

نهمین هيات مدیره : 90.04.

اعضای اصلی : حسین ابوطالبی -  حسین احمدی - حشمت اله رضایی -  ناصر هاشمیان - امیر توانا

اعضای علی البدل :

بازرسان اصلی و علی البدل : شركت ارقام پژوهان دقيق          

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دهمين هيات مديره : 94

آقاي خلبان اسداله اوقاتيان            رئيس هيات مديره

آقاي مهدي صانعي قاليباف           مدير عامل و عضو هيات مديره

آقاي محمد كاظمي مجردي          عضو هيات مديره

آقاي محمد رضا احمدي              عضو هيات مديره

آقاي ناصر هاشميان                  عضو هيات مديره

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دفعات بازديد: 2393 / تعداد بازديدكنندگان: 2031
نظرسنجي
شركت همايار در راستاي افزايش كيفيت خدمات خود اقدام به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت (براساس استاندارد ISO9001-2008 ) نموده ، لطفانظرخود را اعلام نمائيد.
افزايش درآمد شركت
هيچ تفاوتي براي شركت ندارد
افزايش هزينه شركتمشاهـده نتـايج
صفحه اصلی English تماس با ما مبانی تاسيس درباره ما